28/12/2019

Czy VIP/sVIP na ZAWSZE jest do końca edycji?

Nie, rangi “na zawsze” są do końca istnienia serwera/rangi.

*Tak, rangi są przenoszone na nowe edycje.